Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Välkommen till SSKR

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR). Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi:

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, underlag och som stöd.

Läs mer under fliken Stomiterapeuten eller SSF´s hemsida under publikationer.

Läs till Stomiterapeut!

nästa utbildning planeras till höstterminen 2021

Länk till anmälan här!

LÄS MER HÄR!

-------------------------------------------------------------

Bli medlem i SSKR

Ansök här

Aktuellt

SSKR´s nationella kongress i Göteborg 17-18 Mars 2022

------------------------------------------------------------

ECET- kongress Paris 14-16 April 2021

https://ecet2021.org/

-------------------------------------------------------------

WCET - kongressen i Glasgow oktober 2020 uppskjuten