Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Välkommen till SSKR

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR). Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, underlag och som stöd:

Läs mer under fliken Stomiterapeuten eller SSF´s hemsida under publikationer:

Vill du läsa till stomiterapeut? Utbildning under 2018!

SSKR´s styrelse önskar alla medlemmar en God Jul och ett Gott Nytt År!

TLV rapport 170607

Första Nationella kartläggningen av stomimarknaden

Bli medlem i SSKR

Sök stipendium

ID - kort