Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Välkommen till SSKR

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR). Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi:

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, underlag och som stöd:

Läs mer under fliken Stomiterapeuten eller SSF´s hemsida under publikationer:

Medlemsdag i Stockholm!

Boka redan nu in den 7 mars i er kalender, då är det medlemsdag samt årsmöte för SSKR´s medlemmar i sjuksköterskornas hus i Stockholm!

Vi bjuder på lunch och en intressant dag, Välkomna! läs mer här!

OBS! sista anmälningsdag 16/2 till info@sskr.nu

Glöm därför inte att betala in er medlemsavgift för 2018, se under medlemskap!

Nationella Riktlinjer för återbesök efter stomi och tarmoperation 180301

TLV rapport 170607 Första Nationella kartläggningen av stomimarknaden

Bli medlem i SSKR

Sök stipendium

ID - kort