Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Välkommen till SSKR

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR). Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi:

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, underlag och som stöd:

Läs mer under fliken Stomiterapeuten eller SSF´s hemsida under publikationer:

Nationella Riktlinjer

för återbesök efter tarm och stomioperation

LÄS

WCET vår världsorganisation firar 40 år 2018.

Läs ordförande Susan Steltons artikel.

LÄS

Bli medlem i SSKR

Sök stipendium

ID - kort