Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Välkommen till SSKR

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR). Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi:

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, underlag och som stöd.

Läs mer under fliken Stomiterapeuten eller SSF´s hemsida under publikationer.

Bli medlem i SSKR

Ansök här

SSKR´s 10e nationella kongress

i Göteborg 4-5 April 2023

----------------------------------------------------------------

Riksdagsseminarium:

Medicinteknikens betydelse för personers vardag-Jämlik vård och tillgång till hjälpmedel för alla personer med stomi i Sverige.

www.youtube.com/watch?v=_kVcWvx1nw4

------------------------------------------------------------

ECET- kongress Paris 14-16 April 2021 uppskjuten

https://ecet2021.org/

-------------------------------------------------------------

WCET - kongressen i Glasgow oktober 2020 uppskjuten