Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Välkommen till SSKR

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR). Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi:

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, underlag och som stöd.

Läs mer under fliken Stomiterapeuten eller SSF´s hemsida under publikationer.

Bli medlem i SSKR

Ansök här

---------------------------------------

Länk till projektet Värdig vård där SSKR har medverkat

/files/2023-03/v-rdig-v-rd-ett-kunskapsh-jande-initiativ-om-hur-det-r-att-leva-med-stomi.pdf

SSKR´s 10e nationella kongress

i Göteborg 4-5 April 2023

-------------------------------------

Årsmöte 4april

16.45 på svenska mässan i Göteborg i samband med vår kongress

--------------------------------------------------------------

ECET- kongress Wien 24-26 september 2023

https://ecet2023.org

------------------------------------------------------------

WCET - kongressen i Glasgow 2024

2024 Gemensam kongress - Världsrådet för enterostomala terapeuter (wcetn.org)

----------------------------------------------------------------

Riksdagsseminarium:

Medicinteknikens betydelse för personers vardag-Jämlik vård och tillgång till hjälpmedel för alla personer med stomi i Sverige.

www.youtube.com/watch?v=_kVcWvx1nw4