Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Ödematös

FaktaÖdem är en vätskeansamling i vävnader utanför cellerna. En ödematös stomi kan vara stor, fyllig, blekröd. Färgen kan variera från ljusrosa till mörkröd. De flesta nya stomier är mer eller mindre ödematösa.

Orsak Orsaken är ofta venös stas på grund av för litet hål i huden eller i fascian. Även en förskjutning av lagren i bukväggen, tryck från ev. stav eller inflammation i den serösa hinnan vid läkning kan vara orsak till postoperativt öden i stomin.

Ytterligare orsak är lågt serumalbumin vilket kan bidra till en ödematös stomi. Sekundärt ödem kan ses vid ex prolaps, infektion, stenos mm.

BehandlingVid postoperativt ödem avvaktar man utvecklingen eftersom tillståndet oftast förbättras spontant. Om orsaken är lågt serumalbumin bör detta korrigeras