Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Välkommen till SSKR

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR). Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Kallelse till årsmöte för SSKR

SSKR's alla medlemmar kallas till årsmöte 2017

Onsdag 5 April kl 16.00 Svenska Mässan Göteborg

Nationella kongressen 2017

Vi närmar oss vår efterlängtade 8:e Nationella kongress 2017 som äger rum i centrala Göteborg den 5-6 april. Kongressen riktar sig till dig som är stomiterapeut, sjuksköterska samt övrig vårdpersonal inom kolorektal och urologisk omvårdnad...

ID-Kort

SSKR har framställt ID-kort till patienter med olika stomityper. Fritt att använda för alla.