Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Välkommen till SSKR

Sektionen för stomiterapeuter och sjuksköterskor inom kolorektal omvårdnad (SSKR). Sektion inom Svensk sjuksköterskeförening (SSF).

Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi:

Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vårdverksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.

Kompetensbeskrivningen ska användas som rekommendation, vägledning, underlag och som stöd:

Läs mer under fliken Stomiterapeuten eller SSF´s hemsida under publikationer:

Läs till Stomiterapeut!

nästa utbildning planeras till januari 2021

slutgiltigt besked lämnas våren 2020

anmäl ditt intresse!

LÄS MER HÄR!

Bli medlem i SSKR

Sök stipendium

ID - kort