Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Artikelsök

Detta är ett litet försök att ge en översikt hur och var man kan leta efter artiklar i ämnen som intresserar.

  • Hitta lämpliga sökord

Utgå från centrala begrepp. Använd olika uppslagsverk, synonymböcker, tesaurus för att hitta alternativa sökord både på svenska och engelska. Obs. skillnad i stavning mellan brittisk och amerikansk engelska.

Tesaurus (ämnesord) är enkelt uttryckt en förteckning över termer inom ämnesområdet. Olika databaser har egna ämnesordlistor, Medline en och CINAHL en annan.

  • Sök på rätt ställe:

Bibliotekskataloger

Bibliografiska databaser

Webbplatser och Internet

Bilddatabaser, faktadatabaser, fulltextdatabaser m.m.

Uppsatsdatabasen

Avhandlingsdatabasen Diva

  • Webbplatser & Internet

Google Scholar

Vårdprogram

Organisationers webbplatser tex.

SBU

Socialstyrelsen

  • Sök men först!

När man söker kombinationer mellan olika ämnesord används AND, OR, NOT (de sk. Boolska operatorerna). Dessa tre grundoperatorer används för att kombinera begrepp.

AND: Två eller flera begrepp kombineras med AND. Alla termerna måste finnas i referensen. Exempel: nurses AND education.

OR: Två eller flera termer kombineras med OR, antingen den ena eller den andra termen måste finnas i referensen. Detta söksätt ger fler referenser. Exempel: nurses OR doctors.

NOT: begränsar genom att ord eller en fras utesluts. Det ger färre referenser. Exempel: Scandinavia NOT Norway

  • Databaser:

Swemed+

Innehåller referenser till nordiska artiklar från 1977 och fram.

Av Inger Lauridsen, 2007-08-09