Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Cancer Rekti

Årligen diagnostiseras i Sverige ca 1650 fall av rektalcancer. Tillsammans med koloncancer är det den andra vanligaste cancersjukdomen hos såväl män (föregånget av prostatacancer) som kvinnor (förgånget av bröstcancer). Rektalcancer inträffar framförallt bland de äldre i befolkningen, 75% av fallen inträffar efter 65 års ålder.

-Stadieinledning

Dukes stadieindelning med sina många modifikationer används fortfarande, vilket gör indelningen något svårhanterad. Dukes stadieindelning framgår av figur 1. TNM-klassifikationen är tydligare och nu används den version som rekommenderas av WHO. En genomgång av olika stadieindelningar och deras värde publicerades 2005. Se figur 2.

Figur 1. Dukes klassificering

A; Tumören växer ej igenom tarmväggen (m. propria). Inga lymfkörtelmetastaser.

B; Tumören växer igenom tarmväggen (m. propria). Inga lymfkörtelmetastaser.

C; Lokala lymfkörtelmetastaser, oavsett djupväxt i tarmväggen.

D; Fjärrmetastaser eller tumöröverväxt på omkringliggande organ där radikal kirurgi inte är möjlig.

-Diagnos

Vid utredningen av symtom är koloskopi av kvalitetsskäl förstahandsmetod bl a beroende på möjligheten att ta vävnadsprov (biopsi) och avlägsna polyper. Vid brist på resurser för koloskopi man kan i stället använda kolonröntgen kombinerad med rektoskopi eller flexibel sigmoideoskopi.

Källor:

- Nationella riktlinjer för kolorektalcancersjukvård, 2007-102-3.

-Populärversion av Nationella riktlinjer för tjocktarms-ändtarmscancer, 2007-114-52.

Senast uppdaterad 2009-01-09