Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Cytostatika & strålbehandling

Mer än hälften av alla patienter med ändtarmscancer får strålbehandling före operation, vilket minskar risken för återfall. Förbättrade operationsmetoder samt en ökad användning av strålbehandling före operation av ändtarmscancer har bidragit till ökad överlevnad. Ungefär hälften av patienterna får en permanent stomi. Tilläggsbehandling med cytostatika kan också ges.

Läs mer om strålbehandling

Källor:

- Nationella riktlinjer för kolorektalcancersjukvård, 2007-102-3.

-Populärversion av Nationella riktlinjer för tjocktarms-ändtarmscancer, 2007-114-52.

Senast uppdaterad 2009-01-09