Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Förskrivning

Förbrukningsartiklar vid stomi skrivs ut på hjälpmedelskort/elektroniska recept och distribueras av Apoteken som går under högkostnadskyddet tillsammans med läkemedel (med undantag för vissa landsting som har egna regler).

Mängden produkter som skrivs ut bör vara för en beräknad förbrukning på 3 månader med fyra uttag per år (iterering). Förskrivningen är giltigt i ett år från utskrivningsdatum.

TLV:

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, är en statlig myndighet som har till uppgift att besluta om pris och subvention av läkemedel och förbrukningsartiklar samt reglerna för det statliga tandvårdsstödet.

De har publicerat en rapport 170607:

Som är en kartläggning av stomimarknaden i Sverige. Den visar att antalet personer med stomi ökar snabbare än befolkningstillväxten och att de två landsting som upphandlar stomiprodukter inte har samma sortimentsbredd som läkemedelsförmånerna har. Rapporten, som har tagits fram av Tandvårds-och läkemedelsförmånsverket, TLV, är den första som ger en samlad bild av stomimarknaden.

Stomibandage som inte ska nyförskrivas

En överenskommelse har träffats med de företag inom branschen som har stomiprodukter. Överenskommelsen innebar att vissa stomibandage inom förmånssystemet inte längre bör förskrivas till andra nya patienter än de som redan idag använder dessa produkter.

Lista över produkter från TLV´s hemsida uppdateras kontinuerligt!