Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Granulom

Fakta

Irritationsgranulom (förhöjningar) som uppstår på själva stomislemhinnan/eller i kanten hud-stomi, vanligtvis lättblödande.

.

Orsak

Orsaken är okänd men kan bero på att stomislemhinnan blir irriterad av den ständiga kontakten med påsen och avföringen i påsen.

Behandling

Behandlingen ordineras av stomiterapeut. Lapisering cirka två gånger i veckan. Behandlingen kan ta tid. Om det är väldigt mycket granulom kan det bli nödvändigt med diatermi eller laser.