Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Hjälpmedel

Stomihjälpmedel är det gemensamma namnet på de artiklar som ingår i Högkostnadsskyddet.

Samma regler som läkemedel

Förbrukningsartiklar för stomiopererade har samma subventionsregler som läkemedel. Staten betalar en del av kostnaden och patienten en del beroende på var patienten befinner sig i trappan för högkostnadsskyddet. TLV prövar vilka förbrukningsartiklar som ska vara subventionerade och ingå i högkostnadsskyddet.

Andra regler gäller i de delar av landet som har upphandlat stomimaterial, t.ex Västra Götaland samt Jönköpings län.