Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Kirurgiska behandlingsalternativ

Bäckenreservoar

En bäckenreservoar kan vara lösningen för människor med ulcerös colit när medicinsk behandling inte hjälper och colonpolypos.

Vanligast är bäckenreservoar på person med ulcerös colit, colonpolypos är en mindre utbredd sjukdom.

Metoden innebär att hela colon och rektum avlägsnas. Av sista delen av tunntarmen konstrueras en reservoar som placeras i lilla bäckenet. Reservoaren sys fast till ändtarmsmynningen och avföringen kan tömmas på normal väg.

Reservoaren kan göras vid samma tillfälle som den sjuka tjocktarmen avlägsnas. I regel görs dock operationen i tre steg. Första operationen innebär att den sjuka tjocktarmen avlägsnas och ändtarmen försluts och bevaras samt en terminal ileostomi konstrueras eller en loopileostomi anläggs.

Själva reservoaroperationen görs ca ett halvår efter att den sjuka tjocktarmen opererats bort. Reservoaren tillverkas av den sista 30-40 cm av tunntarmen och fästes vid analkanalen 1-2 cm innanför anus sedan även ändtarmen avlägsnas medan slutmuskeln bibehålles, reservoaren konstrueras för att ersätta ändtarmens normala funktion. För att ge de bästa förutsättningarna till läkning avleds tarminnehållet före reservoaren med en dubbelpipig sk loopileostomi, belägen ca 50 cm ovanför bäckenreservoaren.

Tredje och sista operationen görs cirka 2 månader efter bäckenreservoaroperationen, då läggs loopileostomin tillbaka och avföringen kan tömmas på vanligt vis via anus.

Samliv och familjeplanering

En bäckenreservoar innebär oftast inget hinder för ett normalt sexliv vare sig för män eller kvinnor. Fertiliteten kan dock minska, som vid alla större bukoperationer. Operationen innebär i de flesta fall inte ökad risk för missfall och graviditeter förlöper normalt. För kvinnor med bäckenreservoar, som ska föda barn, rekommenderas kejsarsnitt eftersom en vanlig förlossning innebär för stora påfrestningar.

Kock´s reservoir

Indikationer

Den kontinenta ileostomin "Kock´s reservoar" kan för många patienter vara ett alternativ till konventionell ileostomi och rekommenderas på väsentligen samma indikationer.

Erfarenheten har visat att de bästa resultat med kontinent ileostomi uppnås hos patienter som opererats för ulcerös colit eller familjär colonpolypos. Hos patienter med misslyckat resultat efter operation med bäckenreservoar kan reservoaren ibland användas och konstrueras om till en kontinent ileostomi.

Man är restriktiv med att föreslå operationen till patienter med Crohns sjukdom och avråder från att anlägga en kontinent ileostomi hos patienter som tidigare fått delar av tunntarmen avlägsnad. Då skötseln av en kontinent ileostomi fordrar mogenhet och god mental hälsa avrådes barn och patienter med psykisk sjukdom.

Konstruktion

Cirka 45-50 cm av ileum används för konstruktionen, två 15 cm långa tarmsegment sutureras sida till sida och öppnas. Nippelventilen skapas genom instjälpning av det mest distala tarmsegmentet varefter reservoaren konstrueras genom uppvikning och suturering av tarmkanterna. Det korta utloppet leds till hudytan där en diskret, flack stomi konstrueras. Eftersom man inte behöver ta hänsyn till yttre bandage kan ileostomin placeras längre ner på buken. En ileostomikateter placeras i reservoaren för postoperativt dränage och spolning.

Senast uppdaterad 2009-10-16 av Gunilla Frimodig-Lind, stomiterapeut, Stomimottagningen, Uddevalla sjukhus. Bilderna är hämtade från Coloplast Vårdutbildningsprogram, Copyright © Coloplast AB 2004