Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Kolostomi

En stomi innebär att man operativt ändrat tarmens naturliga tömningsväg och tarmen förs ut genom en konstgjord öppning i bukväggen. Om det är tjocktarmen som läggs fram som en stomi kallas den kolostomi, samlingsnamn för alla stomier på tjocktarmen. Tarmen sys fast i de olika skikten i bukväggen och everteras = vrängs ut och in, och sys fast på huden. Det man ser utanför kroppen är alltså tarmens insida.

Stomin kan vara enkel eller dubbelpipig dvs. en eller två öppningar på stomin. Oftast anläggs stomin på vänster sida av buken. Stomin är okänslig för smärta och värme, och innehåller många blodkärl. Därför kan den ibland blöda något vid hantering. Avföring och gaser töms ur tarmen utan viljans kontroll. Tarminnehållet som kommer ur tjocktarmen är snarlik konsistensen som det skall vara när man är frisk dvs fast.

Stomin kan vara tillfällig eller permanent beroende på sjukdomens art, utbredning och patientens allmänstillstånd.

Tarmen delas vid transversum eller sigmoideum, leds sedan ut via bukväggen på tidigare utmärkt ställe på huden. Om rektum/anus kan sparas tillsluts den och får ligga kvar i buken. Kolostomin dras ut c:a 4 cm och vrängs ut och in så ”knoppen” blir c:a 1-2 cm lång.

Det finns olika typer av stomier som kan anläggas på tjocktarmen.

Transversostomi

Transversostomi är den stomityp man ser minst av och i regel så är den en temporär dubbelpipig stomi. På de flesta kliniker har transversostomin ersatts av loop-ileostomin.

När den anläggs är det ofta i akuta situationer ex vid vänstersidig kolonobstruktion eller perforation och placeras då på höger sida av buken på kort avstånd från revbensbågen. Det kan vara en stor stomi och kräver då ett stort bandage och kan vara svårbandagerad. Tarminnehållet från en transversostomi är ofta voluminöst, med frän lukt och mycket hudirriterande.

Sigmoideostomi enligt Hartmann

Sigmoideostomi enligt Hartmann anläggs på nedre delen av sigmoideum. En del av sigmoideum tas bort och rectum tillsluts och en enkelpipig sigmoideostomi görs. Denna typ av stomi används vid bl.a. divertikulit, tarmperforation, cancer sjukdom.

Sigmoideostomi med rectumamputation

Sigmoideostomi med rectumamputation anläggs på nedre delen av sigmoideum. Anus och rectum tas bort i sin helhet och en enkelpipig sigmoideostomi görs. Analöppningen sys igen och sårläkningen tar en längre tid. Denna typ av stomi används vid bl.a. cancer i rectum och anus.

Sigmoideostomi med endast delning av sigmoideum

Sigmoideostomi med endast delning av sigmoideum anläggs på sigmoideum. Tillslutning av kvarvarande sigmoideum och en enkelpipig sigmoideostomi görs.Denna typ av stomi används vid bl.a. inoperabel cancer, inför långvarig strålning och cytostatika behandling, analinkontinens.

Sigmoideostomi - dubbelpipig

Sigmoideum tas ut och öppnas upp och en dubbelpipig stomi anläggs. Denna stomi används inte så ofta men i visa fall kan bl.a. spridd cancersjukdom leda till denna stomityp.

Bandagering

Endels eller tvådelsbandage kan användas. Eftersom tarminnehållet oftast är fast är det naturligt att använda sluten påse. Om tvådelsbandage används är det vanligt att byta plattan 2-3 ggr/v och påsen byts 1-3 ggr/dag. Om endelsbandage används är det vanligt att byta påsen 1-3 ggr/dag.Det är viktigt att hålet anpassats till stomins storlek.

Irrigation och kontinensproppkan vara ett alternativ eller en kombination till den traditionella stomibandaget.

Irrigation innebär att tjocktarmen sköljs regelbundet och mekaniskt med ett litet vattenlavemang genom kolostomin. Irrigationen utförs oftast var annan dag. Irrigation innebär bl.a. en regelbunden tarmtömning, mindre gaser och att ett litet stomibandage kan användas. Metoden tränas in med hjälp av stomiterapeut.

Kontinensproppen förs in i kolostomin. När proppen kommer i kontakt med fuktig tarmslemhinna vidgas den och blir mjuk. Tanken med proppen är att avföringen stannar framför proppen och töms när proppen avlägsnas.

Kontinenspropp innebär bl.a. att proppen kan sitta i stomin upp till 8 timmar utan att avföringen passerar genom stomin, gaser kan däremot passera utan ljud eller lukt och proppen är diskret.

Referenser:

"Stomi-och tarmopererad -ett helhetsperspektiv" Eva Persson, Ina Berndtsson, Eva Carlsson

Handbok för hälso- och sjukvårdhttp://www.1177.se/handboken

Coloplast AB, (2008), Stomiakademin -Lärobok

2009-07-06, Annica Wistedt, Ersta sjukhus, Stockholm