Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Kostens betydelse

Vad har kosten för betydelse för en stomiopererad person?

Detta är titeln på en uppsats av Ragnhild Wesslund. Uppsatsen skrev Ragnhild i samband med sin stomiterapeututbildning.

Sammanfattning

Kosten har betydelse för både vår fysiska och psykiska hälsa. Många stomipatienter, framför allt de nyopererade, frågar hur de ska göra med kosten.

Syftet med denna litteraturstudie var att se om man måste ändra sina kostvanor för att man blivit stomiopererad. Upplevs detta som problem för patienten och behöver de mer kostrådgivning?

Flera stomipatienter rapporterade olika besvär med gaser, besvärande lukt och lös avföring efter intag av viss föda t.ex. kål, lök, bönor, alkoholhaltiga och kolsyrade drycker. När de svarat på olika frågeställningarangående kosten, vad de ätit och vad de undvek, så verkade det som de skiljde på att följa speciell diet och att undvika enstaka födoämnen. Stor del av patienterna upplevde inte att de följde speciell diet trots att de undvekt.ex. kål som är gasbildande. Närmaste tiden efter operation var patienterna mer försiktiga med vad de åt,men med tiden vågade de prova fler nya födoämnen.

En viss modifiering av kosten kan behövas efter operation, men den är inte tvingande. De flesta av de undersökta patienterna verkade inte uppleva kosten som ett problem för dem, men hade frågor om kosten. Okunskap föder ofta osäkerhet och flera patienter upplevde rädsla och oro inför vad de skulle våga äta och hur stomin skulle reagera. De efterlyste kostrådgivning p.g.a. denna osäkerhet.

Läs hela uppsatsen här!

Vid frågor till författaren kontakta Ragnhild på mailadress:rolwesslund@hotmail.com

Senast uppdaterad 2007-09-14