Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Livskvalitet

Livskvalitet och nya livsvillkor

Att bli stomiopererad innebär ett stort ingrepp i den personliga integriteten, både fysiskt och psykiskt, eftersom stomin förändrar kroppens naturliga funktioner. Även om man kan leva ett normalt liv efter en stomioperation ställs man inför nya livsvillkor. Både patienten och närstående kan uppleva den nya livssituationen svår, de kan behöva tid för samtal med vårdpersonal och stomiterapeut.

Med de stomibandage och hjälpmedel som finns i dag kan en stomiopererad person leva ett gott liv. Gränserna för vad som kan utföras sätts ofta av patienten själv och oftare av psykologiska än av fysiska skäl.

Läs mer i Vårdhandboken