Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Magister uppsatser

Här följer sammanfattningar/hela magisteruppsatser, D-nivå 61-80 poäng. Vill du läsa mer är du välkommen att kontakta författaren.

Låt dina kollegor ta del av din uppsats, maila Ditt bidrag till oss!

Livskvalitet vid kurativt opererad rectal cancer mätt med EORTC QLQ-C30 och QLQ-CR38. Kirsten Dahl.

Närståendes möjlighet till information, delaktighet och bemötande i vården - den stomiopererade patientens och dennes närståendes uppfattning

Sjuksköterskors/barnmorskors och avdelningschefers inställning till forskning och utveckling inom omvårdnad

  • PDF - kommer snart

Thirty Years of Experience Living With a Continent Ileostomy.