Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Medlemsbrev

Hej alla medlemmar!

Sommaren har övergått till höst och vi är snabbt på väg mot vinter. Endast 8 veckor kvar på året, tänk vad fort ett år går.

I år har varit ett mellanår utan kongress, men det innebär inte att vi varit utan aktiviteter i SSKR. Årsmötet hölls i år i Stockholm på SSF´s sjuksköterskornas hus, vårt medlemsmöte där samlade ca 30 personer. Vi fick lyssna till ett intressant föredrag av Dr Iversen från KS som talade om olika operationsmetoder vid cancer rekti. Eftermiddagen ägnades åt information och diskussion med TLV på temat Vad händer med förbrukningsartiklar stomi? TLV hade förberett ett frågeformulär som vi alla fick svara på. Detta har sedan sammanställts som en grund för hur en del av oss från professionen ser på olika egenskaper för bandagen. TLV har under hösten ordnat fokusgrupper av patienter på flera orter i landet för att höra patientens syn på samma frågor.

Vi hade till årsmötet fått in en motion angående förslag att bilda en arbetsgrupp för att arbeta fram Nationella riktlinjer angående uppföljning av stomipatienter. Årsmötet biföll detta och styrelsen har tillsatt en grupp som skall arbeta med detta.

Det planeras för en utbildningsdag i Västerås i början av år 2013. Är du intresserad av att anordna en utbildningsdag på din ort så hör av dig /er till styrelsen så kan vi hjälpa till.

Arbetet med världskongressen fortskrider, styrgruppen var under våren på världskongressen i Adelaide för att ta emot WCET´s flagga samt välkomna alla till nästa världskongress 2014 i Göteborg. Med på resan fanns också representanter från Göteborg & Co samt vår kongressbyrå Congrex, allt för att promota Sverige på ett så bra sätt som möjligt.

Nationella dagar kommer att anordnas 2013 för sjätte gången och denna gång gästar vi Skåne, närmre bestämt Ystad Saltsjöbadwww.ysb.seden 25 – 26 april. Tag tillfället i akt och träffa kollegor, nätverka, lyssna på intressanta föredrag (se bifogad inbjudan) titta på alla nya produkter i en fantastisk miljö med möjlighet till en härlig SPA upplevelse. Hjälp oss att sprida detta till så många som möjligt, ju fler desto bättre. Hoppas vi ses där!

Glöm inte betala in medlemsavgiften för 2013 Maila namn, arbetsplats och korrekt e-postadress tillinfo@SSKR.nu, betala sedan 200 kr till bankgiro5959-9100ochange ditt namn vid inbetalning. (PS det blir mycket billigare kongressavgift om du är medlem)

Vår hemsida hittar du påwww.stomivård.seellerwww.SSKR.nuoch där kan du som tidigare läsa om det mesta inom stomivård. Har du något som du vill dela med dig av, maila oss gärna påinfo@sskr.nu

Hälsningar från oss i styrelsen/Eva Bengtsson, ordförandeHelsingborg 121104