Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Medlemskap

När du ansöker om medlemskap, fyll i kontaktformuläret. Vänligen fyll i dina kontaktuppgifter samt i fältet "ditt meddelande" ange arbetsplats och typ av medlemskap (se nedan).

All kontakt sker via mail.

Medlemsavgiften är 200 kr per år och betalas in på vårt Bank-Giro 5959 - 9100. Glöm inte att ange ditt namn.

alternativt betala medlemsavgift i WCET och skicka kvitto på betalningen per, mail till info@sskr.nu , så bjuder vi på vår medlemsavgift.

Olika medlemskap:

Fullvärdig medlem

Du som är legitimerad sjuksköterska och arbetar inom eller med intresse för verksamhetsområdet omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer har förmån att bli medlem. Som fullvärdig medlem erlägger du årsavgift och har därmed rätt att delta vid föreningens olika aktiviteter/utbildningsdagar. Du har också rätt att delta, ge förslag och rösta vid föreningens årsmöte och kan också väljas att representera/företräda föreningen i olika sammanhang. Du har också möjlighet att söka föreningens stipendium.

Associerad medlem

Du som inte är sjuksköterska men har anknytning till eller med intresse för verksamhetsområdet omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer har möjlighet att bli associerad medlem. Som associerad medlem erlägger Du årsavgift och äger tillträde till aktiviteter/utbildningsdagar ordnade av SSKR dock ej årsmötet. Associerad medlem har ej rösträtt i föreningen och är ej valbar som ledamot i styrelse och kan heller inte väljas att representera/företräda föreningen.

Hedersmedlem

Person som på ett framstående sätt befrämjat föreningens syfte kan av styrelsen utses till hedersmedlem.