Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Munhålan

Munhälsa till cancerpatienter är ett arbete av sjuksköterskorna Lena Nilsson och Kerstin Larsson, Torsby sjukhus.

Syftet med denna omvårdnadsforskning var att utarbeta ett PM för munvård hos cancerpatienter på avdelning 4A Torsby sjukhus. Författarna ville också utarbeta en munvårdsmall och prova ut lämpliga munvårdstillbehör.


Senast uppdaterad 2007-09-14