Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Projekt som är pågång

  • Nationella riktlinjer för stomivård
  • Stomiterapeututbildning