Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Projekt som är pågång

  • Nationella riktlinjer över uppföljning av personer som fått stomi
  • Nationella riktlinjer för stomivård