Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Prolaps

FaktaFramfall av tarmen. Kan vara glidande eller fixerad. Vid glidande prolaps faller tarmen fram vid stående. Fixerad prolaps prolaberar permanent.

OrsakOrsaken kan bla vara kirurgisk med alltför stor öppning i bukväggen, eller pga ökat abdominellt tryck vid tunga lyft, kronisk hosta, mm. Vissa personer bildar inte adheranser och löper därmed större risk att utveckla prolaps. Orsaken är inte alltid känd. Förekomsten är vanligast vid loopstomier, framför allt vid de nu mindre vanliga transverstomierna, men tillståndet kan även ses både vid ileo och sigmoideostomier.

Prolapsen kan ibland bli mycket stor med tarm som fyller hela stomibandaget. Följden blir bandageringsproblem med hudirritationer och läckage. Tillståndet kan även vara kosmetiskt störande för patienten. Ibland utvecklas ödem i slemhinnan och i vissa fall kan cirkulationen störas med risk för ischemi. Tarmen kan klämmas in och nekros kan uppstå.

BehandlingKirurg bör alltid kontaktas. Ibland kan den prolaberade tarmen reponeras spontant eller manuellt men problemet föranleder ofta kirurgi med rekonstruktion av stomin och fixering till rectusmusklen. Patienten bör få hjälp med bandageringsproblemen. Ofta kan tätningsringar hjälpa som skydd för huden då hålet måste klippas stort för att kunna träs över tarmen.

Ibland behöver patienten stor påse med extra stor platta.