Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Rapporter

Nedan följer en samlad förteckning över rapporter och referat från bl.a. konferenser. Maila oss om du varit med om något intressant och vill dela med dig!

  • ECET

Inger Nygren, Centrallasarettet Västerås, rapport från ECET, 2009


  • Stomisektionens/SSKR:s nationella kongress

Lena Wistmar, Ersta sjukhus, rapport från stomisektionens6:e nationella kongress Ann-Chatrin Svenson, Uppsala och Dagny Lind, Uppsala, rapport från Stomisektionens 4:e nationella kongress 2009 Inger Lauridsen Towestam, Torsby Sjukhus, rapport från Stomisektionens 3:e nationella kongress Nynäshamn 2007
  • Stomivård på turne

Vanja Johansson, Ljungby, Stomivård på turné 2006 - en kursdeltagares synpunkter Anne- Marie Hallén, SU /Östra Göteborg, rapport från WCET 2016 Kapstaden, SydafrikaAnnica Wistedt, Ersta Sjukhus, rapport från WCET/WOCN, 2010, Phoenix, USA
Annica Wistedt, Ersta och Meta Gylin, Ersta/Södertälje, rapport från WCET 2008
Meta Gylin, Södertälje sjukhus, rapport från WCET, 2006
  • Rapport från resa till Ghana

Kirsten Dahl, SUS Malmö, rapport från Ghana April 2013