Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Retraherad stomi

FaktaRetraherad stomi innebär att stomin ”glider in” under hudplanet eller ligger i hudplanet. Det leder till bandageringsproblem med läckage som följd.

OrsakOrsaken kan vara att stomin är för kort redan vid operationen. Det kan vara en brist i förankringen i bukväggen vid operationen. Det kan också bero på viktuppgång eller en felplacerad stomi.

Behandling I första skedet skall personen träffa stomiterapeut som tillexempel provar ut ett konvext bandage för att undvika läckage hos personen. Behandla huden om den blivit skadad. Kontakt med kirurg för operativ åtgärd.