Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Riktlinjer & Vårdprogram

  • Nationella riktlinjer för kolorektalcancersjukvård (Socialstyrelsen)
  • Vårdprogram - Onkologiskt centrum Uppsala/Örebro
  • Vårdprogram - Onkologiskt centrum Västra sjukvårdsregionen
  • Vårdprogram - Onkologiskt centrum Stockholm/Gotland
  • Vårdprogram - Onkologiskt centrum Norra regionen