Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

SSKR

SSKR är en ideell förening för stomiterapeuter och sjuksköterskor med intresse för omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer.

Föreningens syfte är att främja forskning, utveckling och utbildning inom omvårdnad och rehabilitering av kolorektal – och stomiopererade personer samt:

  • sprida information och kunskap samt verka för god omvårdnad av kolorektal -och stomiopererade personer
  • vara en mötesplats och stimulera till samarbete och kunskapsutbyte nationellt och internationellt
  • initiera, stödja och samordna utbildning, utveckling och forskning inom området

SSKR, som tidigare hette Stomisektionen, är sedan december 2003 medlem i SSF (Svensk sjuksköterskeförening).