Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Separation

Fakta

Om det uppstår en defekt mellan stomin och fastsättandet av denna i huden och/eller muskeln kan det uppstå en delvis eller hel separation. Vid delvis separation har endast en del av stomin släppt men vid en total separation har hela stomin släppt från basen.

Orsak

Nedsatt sårläkning p.g.a. infektion, inflammation, hematom, steroidbehandling, dåligt nutritionsstatus och fistelbildning.

Behandling

Vid ytlig separation täck endast med stomiförband alternativt även med hudskyddsring. Vid djupare separationer kan man behöva fylla kaviteten med ex. hydrofiberförband/alginatförband och täcka med stomiförband.