Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Sex och samlevnad

Sex och samlevnad, belyst av erfarenheter från stomimottagningen i Örebro.

Undertecknad har arbetat som stomiterapeut sedan 1991 och jag har märkt att det blivit mer öppna diskussioner angående sex och samlevnad. Det är idag mycket mer vanligt att patienten själv tar upp ämnet direkt och ställer frågor.

Kommer lust och känslor att påverkas av operationen?

Stöd patienten till att ta initiativ till att tala om sina känslor. Gärna tillsammans med ev partner (ofta har patienten med sig sin partner). Det är viktigt att kunna tala om vad man genomgått och hur ens kropp fungerar. När sjukdomen är avlägsnad och orken börjar komma tillbaka kommer också lusten tillbaka.

Allmänt finns det inget hinder att ha ett bra sexualliv efter stomioperation. Det gäller att kunna samtala om sina känslor och behov.

  • Kvinnor

Operation med borttagande av ändtarmen – kommer det att påverka sexlivet?

När ändtarmen avlägsnas kan livmodern böjas bakåt eftersom inte tarmen längre fyller ut bakom slidan (ofta opererar man idag med utfyllnad med hjälp av en lambåplastik för att motverka just detta).

Slidan kan växa fast bakåt och ärrbildning uppstår.

Slidan kan bli snävare. Detta kan ge obehagskänslor och ibland smärta vid samlag speciellt om kvinnan ligger under mannen vid samlaget.

Torrhet i slidan kan uppstå pga. nervskador.

Trånghet avhjälps med att töja ut den. Det enklaste är att föra in först ett finger och sedan flera. Det kan kvinnan själv göra, eller partnern.

Är slidan mycket trång kan gynekolog konsulteras.

Vid torrhet kan vattenbaserad glidkräm användas. Torrhet kan också bero på östrogenbrist, det finns vagitorier för detta.

Mot smärta lokalt i slidan kan Xylocain användas, då tillsammans med kondom så inte penis blir bedövad.

Använd samlagsställningar som tillåter kvinnan att styra rörelserna.

Förändrad känsel i klitoris kan uppstå pga. nervbanorna blivit skadade. Det kan ta längre tid att bli sexuellt stimulerad och man får hitta andra känsliga beröringspunkter. Prova onani och/eller massageapparat.

Vid smärtproblem sök läkare.

Strålbehandling, påverkar den sexlivet?

Är man i fertilålder slås den förmågan ut av strålbehandling.

Strålbehandling gör också att slemhinnan blir torr och oelastisk, dvs. trång.

Hjälpmedels som efter operation (se ovan)

När kan samlivet återupptas?

Det bestämmer man själv, finns lusten så är det inget medicinskt som hindrar.

Ileostomiopererade och p-piller?

Vid snabb tarmpassage är p-piller olämpliga pga. att de inte hinner tas upp i kroppen. Det finns andra alternativ att välja.

Ileostomiopererade och bäckenreservoar, varför blir jag inte gravid?

Nedsatta fruktsamheten kan bero på sammanväxtningar, dvs. ärrvävnad.

Stomiopererade har, som alla andra ofrivilligt barnlösa, möjlighet till IVF (invitro fertilisering).

Gravida ileostomiopererade kan oftast föda den naturliga vägen. De som har en bäckenreservoar ska förberedas för kejsarsnitt, för att inte äventyra själva bäckenreservoaren.

  • Män

Vilka problem kan uppstå efter operation av ändtarmen och borttagande av urinblåsan?

Det vanligaste problemet som kan uppstå efter ändtarmsoperation är svårighet att få erektion och/eller ingen sädesavgång utåt, sk. retrograd ejakulation. Ingen sädesavgång betyder infertilitet.

Efter borttagande av urinblåsa och urinrör går det inte att få erektion. Hjälp finns för att kunna uppnå erektion i form av olika läkemedel t.ex. tabletter Viagra, uretralstift Bondil och injektion Caverject.

Behandling mot infertilitet?

Sädescellerna tas direkt ut ur testiklarna och ägg tas från kvinnan för att sedan göra en IVF (invitro fertilisering)

Det går att uppleva orgasm utan att ha erektion

Förändrad känsel och/eller smärtor i könsorganet efter operationen försvinner oftast av sig själv efter en tid.

Det handlar mycket om att acceptera sig själv -precis som man är- och anpassa sig till sin nya situation och ta emot den hjälp som går att få. Då är det lättare att kunna känna lust, innerlighet och glädje som sexualiteten kan ge.

Senast uppdaterad av Elisabeth Aveborn, stomiterapeut, Kirurgiska kliniken, Universitetssjukhuset Örebro, 2006.