Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Stomier

  • Ureterostomi (2006-05-19)

Har någon erfarenhet av ureterostomier, lämpligt bandage till detta?

Jag anser att det finns risk för ärrbildning, stenos, läckage m.m.

Föråldrad op.metod, men den kanske används fortfarande. Det finns inte mycket att finna på "nätet" eller i den moderna litteraturen.

(Christina i Ystad)

Svar: Jag har samma uppfattning som du. Jag har lärt mig att det är en operation man tar till i nödfall när inget annat kan göras just då.Kanske en Bricker längre fram? (Ewa Törnblom)

  • Förlossning efter rectumamputation (2005-08-24)

Pat med ileostomi och som rectumamputerats undrar om förlosning. Huden är inte lika elastisk som tidigare. Pat vill helst slippa ett snitt. Kontakta ann.k.andersson@lg.se som har en pat som förlösts normalt. (Sammanfattning av inlägg från diskussionsforum)

  • Laxering vid loopileostomier (2005-10-12)

Många har nu slutat laxera inför tarmresektioner, läggs fortfarande skyddande loopileostomier?

ewa.tornblom@ltkronoberg.se svarar att man inte laxerar innan operationer p.g.a. ändrade operationsmetoder då nu stapelmaskiner används för att göra anastomosen. Ingen avföring läcker ut i buken vid dessa metoder. En loopileostomi skyddar anastomosen efter operationen.

(Sammanfattning av inlägg från diskussionsforum)