Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Stopp i tarmen

För patienten är stopp av avföringsflödet i stomin ett väldigt alarmerande symtom, som ofta föranleder kontakt med sjukvården. Stopp i stomin kan antingen uppträda akut eller intermittent. Dessutom kan symtomen på stopp i stomin, komma smygande under lång tid och således ge kroniska besvär. Tidsförloppet är således av betydelse när man skall analysera orsaken till stoppet. Dessutom kan typ av stomi (ileostomi eller kolostomi) vara av betydelse när orsaken till stoppet skall analyseras.

Vid ileus (tarmvred) får patienten oftast upphävt eller kraftigt minskat avföringsflöde i stomin samt buksmärtor. För patienten är akuta buksmärtor och stopp i stomin ett alarmerande symtom och patienten söker ofta tidigt kontakt med sjukvården. Orsaken till tarmvred kan också i en del fall vara stomirelaterade t ex inklämda stomibråck. Således är akut uppkommet stopp i en ileostomi oftast tecken på akut tarmhinder och patienten bör tidigt undersökas av läkare.

Intermittent stopp i stomin kan t ex föreligga vid adherensbildning i bukhålan där patienten utan föregående symtom kan uppleva buksmärtor, upphävd gas- och faecesavgång. Symtomen går ofta över spontant men föranleder ofta kontakt med sjukvården för en bedömning.

Tilltagande och mera kroniska stopp i stomin kan bero på en stenos i tarmlumen t ex ett Chronrecidiv eller annan lokaliserad inflammation oftast belägen nära bukväggen. Relativt ofta är det kombinerat med stomibråck, där tarmen vid många tillfällen hernierat ut genom en bråcköppning och på så sätt kan skapa knickbildning eller förtjockning av tarmlumen.

Vid smygande debut av stopp i kolostomin bör man noga överväga risken att det finns polyper eller tumör i tarmen ovanför stomin. Många kolostomier anläggs hos patienter med kolorektal cancer och ibland är stomierna anlagda vid akuta operationer. Omständigheterna att kolon och rektum inte kan undersökas före operationen kan också ibland tappas bort i det postoperativa förloppet.

Incidensen av metachron kolorektal cancer (ny tumör i kolon) är i vissa material upp till 10-15% när man har lång observationstid. Vid stopp i kolostomin bör man också noggrant penetrera medicinering och kostvanor, eftersom många kardiopulmonellt verksamma mediciner framkallar både långsammare tarmrörlighet och fastare avföring. Det kan ibland bidra till symtom av stopp i stomin. Således bör även patienter med kroniskt och sakta tilltagande symtom på stopp i kolostomin undersökas och bedömas av läkare.

Anders Dolk

Chef för akut och traumasektionen på Gastrocentrum Kirurgi

Karolinska Solna/Huddinge

Senast uppdaterad av Anders Dolk, 2009-10-16