Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Tema

Det pågår alltid ett tema på SSKRs hemsida. Med tema menas att vi lyfter fram ett ämne som uppmärksammas, ventileras och diskuteras extra mycket under en bestämd tid.

Du är mycket välkommen att lämna förslag på kommande "Tema" samt komma med ytterligare bidrag till pågående "Tema".

Maila ditt bidrag till oss!