Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Utbildningar

Stomiterapeut utbildning 2015 Göteborg

Utbildningen startar hösten 2015 vecka 36 och avslutas våren 2016 vecka 22.

Utbildningen består av 3 delkurser och är en uppdragsutbildning

  • Hud och sår 7.5 Hp

  • Inkontinens vid tarm och blåsrubbningar 7.5 Hp

  • Stomiterapi 15 Hp (inklusive verksamhetsförlagd utbildning)

Sista intagningsdag 15 maj. Max 30 studenter och minimiantal 24 studenter.

Mer information om utbildningen, intagningskrav, blankett och kostnad finns att hämta på

Institutionen för vårdvetenskap och hälsas hemsida för uppdragsutbildning

Kursledare: Eva Carlsson, leg ssk, Med. Dr. adjungerad lektor, stomiterapeut