Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Enteral nutrition

Enteral nutrition

När patienter av olika anledningar inte kan tillgodose sitt näringsbehov kan det bli aktuellt med enteral näringstillförsel. Enteral näring ges i form av sondnäring (sondmat).

Indikation för enteral nutrition:

Patienten har en fungerande mag-tarmkanal, men klarar inte att tillgodose sitt näringsbehov. Orsaker kan vara tugg- eller sväljsvårigheter, aptitlöshet med mera.

Kontraindikationer:

Icke fungerande mag-tarmkanal, som tex. vid total obstruktion eller akut blödning i tarmen.

Praktiska svårigheter att administrera sondnäring.

Situationer när det är oetiskt att enteralt nutriera en patient.

 • Nasogastrisk sond
 • Nasoduodenal sond
 • Nasojejunal sond
 • Jejunostomi
 • Gastrostomi
 • PEG
 • Knapp

PEG - Percutan Endoskopisk Gastrostomi

När det förväntas att patienten ska nutrieras med enteral näring mer än 4-6 veckor kan en gastrostomi läggas. Detta sker vanligen på en endoskopienhet. Med en PEG kan patienten röra sig friare och slipper de obehag som en sond via näsan vanligen ger. PEG är också enklare att sköta för patienter, närstående och vårdare än en sond via näsan. Däremot är PEG förknippat med risker i form av komplikationer från stomin, vilket medför att det är ytterst viktigt att bedöma patientens näringstillstånd och allmäntillstånd inför PEG-insättning. Om dessa är nedsatta i för stor grad ska patienten nutrieras via nässond tills patienten är i tillräckligt gott skick för det kirurgiska ingrepp som PEG-insättningen är.

Daglig skötsel av gastrostomi (PEG, knapp):

 • Inspektera gastrostomin och huden runtomkring dagligen.
 • Var uppmärksam på tecken till tryckskador eller infektionssymtom.
 • Vrid PEGen/knappen ett halvt varv dagligen för att förhindra att den inre plattan växer fast i ventrikelväggen.
 • Kontrollera att stopplattan sitter lagom ”tajt” mot huden. Det ska vara cirka 5 mm mellan huden och stopplattans undersida.
 • Rengör dagligen runt katetern och på huden under plattan med tvål och vatten.
 • Torka torrt med en osteril kompress.
 • Något förband eller kompress lindat runt eller över PEGen/knappen behövs inte om huden är torr.
 • Om det förekommer läckage kan en kompress eller litet förband användas för att fånga upp fukten. I så fall ska denna kompress bytas ofta (upp till flera gånger per dag) så att huden hålls så torr som möjligt.
 • Smörj gärna huden runt stomat med Chiron barriärkräm om huden verkar irriterad.
 • Granulationsvävnad, s.k. svallkött,behandlas med lapispenna eller silvernitratsticka 2 ggr/vecka. Lapisera bara på själva granulationsvävnaden. Den friska huden bredvid ska skyddas med en hudkräm.
 • Spola alltid PEGen/knappen med 30-50 ml vatten efter varje måltid samt efter varje läkemedelsadministrering.
 • Om PEGen/knappen inte används ska den ändå spolas med 30-50 ml vatten en gång per dag.

Om PEGen/knappen åker ut:

Sätt genast in en ny kateter, tex. en Foley-kateter 20 Fr. Om den gamla PEGen/knappen inte har blivit dekontaminerad kan denna sättas tillbaka och tejpas fast tillfälligt i väntan på en ny PEG/knapp. Kontakta den enhet som anlade PEGen/knappen.


Referenser:

Endoskopiavdelningen, Centralsjukhuset, Karlstad. (2006). PEG. Percutan Endoskopisk Gastrostomi. Karlstad: Endoskopiavdelningen.

Handboken för hälso- och sjukvård (länk,http://www.sjukvardsradgivningen.se/handboken/06_article.asp?CategoryID=1828&ParentId=1828). Nutrition-enteral, uppdaterad 2008-08-05.

Kondrup, J. (2001). Enteral nutrition. I Hessov (Red.), Klinisk nutrition. Stockholm, Liber. s. 70-83.

Senast uppdaterad av Kaisa Bjuresäter, Leg sjuksköterska, doktorand, Avdelningen för omvårdnad, Karlstads universitet, november 2008.