Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Färgad avföring - urin

Ämnen och läkemedel som kan färga avföring och urin mm:

Exempel

Tarminnehåll

Urin

Övrigt

Större mängder rödbetor

Rosa till rött

Rosa till rött

Medikol

Svart

Kan orsaka fläckar på textilier.Svåra att få bort

Duroferon ®, Ercofer ®

Svart

Vanquin ®

(maskmedel)

Rött

Utspillt medel kan ge bestående fläckar.

Pursennid ®

Missfärgning av urinen kan förekomma

Aldomet ®

Urinprov kan genom luftens inverkan mörkfärgas

Flagyl ®

Urin kan mörkfärgas

Furadantin ®

Rostgult till brunt

Salazopyrin ®

Orangegult i alkalisk urin

Kan orsaka gulfärgning av hud, svett och tårvätska.

Rimcure® Paed

Rimstar®

Rimactazid® Paed

Rimcure®

Rött

Rött

Kan orsaka rödaktiga missfärgningar på saliv, tårvätska och svett.Kan även ge bestående missfärgning på mjuka kontaktlinser.

Senast uppdaterad 2007-09-01 av Ewa Törnblom, stomiterapeut, Ljungby lasarett