Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Historik

Vårdaspekter inom stomiområdet belystes i medicinsk litteratur 1926 men först i mitten av 1930 taletförekom dokumentation om stomivård i omvårdnadstidskrifter. Vården efter en stomioperation var bristfällig och det fanns inga stomibandage.

Stomiterapin som profession utvecklades utifrån de stomiopererades behov och krav på omvårdnad. I USA utbildades den första stomiterpeut Norma Gill på Cleveland kliniken. I Sverige inrättades den första stomiterapeuttjänsten vid Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg 1974. Legitimerade sjuksköterska, Stomiterpeut Inger Palselius genomförde sin utbildning i USA.

Kravet på formell kompetens och utbildning av sjuksköterskor i Sverige blev påtaglig. En arbetsgrupp bestående av representanter från ILCO, Svensk KirurgiskFöreningen ochHandikappinstitutet arbetade fram ett förslag till kursplan ochhösten 1980kunde den första svenskakursen i Stomivård och Rehabiliteringgenomföras i Göteborg. Ett stort antal Skandinaviska sjuksköterskor har under åren genomfört kursen.

2008 omfattar kursen 30 högskolepoäng och genomförs vid Göteborgs Universitet, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Från 1978 är stomiterapeuterna internationell organiserade i WCET. I Sverige är de flesta stomiterapeuter medlemmar i SSKR en sektion inom SSF.