Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Hudkomplikationer - CPD

Fakta

Vårtliknande förändringar som kan uppstå på huden tätt intill en stomi. Vanligast vid urostomier.

Orsak

Kan uppstå på grund av för stort hål i plattan då huden ständigt är fuktig. En annan orsak kan vara friktion mellan plattans kant och huden.

Behandling

Lapiseras en till två gånger per vecka tills vårtorna är borta. Det är också möjligt att använda diatermi eller laser.

Se över bandageringen. Det kan vara nödvändigt med frekventare bandage byten.

Förebyggande

Ett väl utprovat bandage. Viktigt med noggrann tätning runt stomin. Hålet i plattan måste vara noga anpassat till stomin.