Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Hudkomplikationer - Erosiv

Fakta

Skinnflådd och skadad hud. Huden vätskar sig.

.

Orsak

Ses ofta vid läckageskador. Den skinnflådda vätskande huden innebär svårigheter att få plattan att fästa.

Behandling

Målet är att få huden torr, detta kan göras med hjälp av ex. puder, pasta, ringar.

Huden läker ofta snabbt om tät bandagering kan åstadkommas.