Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Hudkomplikationer - Macererad

Fakta

Fuktig och uppluckrad hud.

Orsak

Oftast en kemisk, toxisk eller mekanisk påverkan på huden. Läckage av urin och avföring är de vanligaste orsakerna. En vanlig orsak är för stort hål i stomibandagets platta eller ett felaktigt använt bandage. Felaktig stomivård. Behandling

Patienten ska ses och behandlas av stomiterapeut. Stomibandaget korrigeras. Huden behandlas med Metylrosanilin 0,1-0,25 % under max 2 veckors tid. Eftersom huden är fuktig kan man även behöva använda stomahesive ströpulver för att torka upp fukten.

Förebyggande

Ett väl utprovat och tätt bandage samt korrekt stomivård.

Senast uppdaterad 2005-05-02