Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Hudkomplikationer - Predisponibel

Fakta

Bland hudsjukdomar är det speciellt atopiska eksem och psoriasis som orsakar stora bandgeringsproblem. Hos patienter med inflammatorisk tarmsjukdomen kan även pyoderma gangrenosum uppträda.

Vid psoriasis ses skarpt avgränsade områden. Vitaktiga fjäll kan synas och om dessa avlägsnas, blottas en glatt högröd skinande lättblödande yta. Vanligast förekommer utbrott på armbågar, knä, skalp och nagelbädd men ses även vid den peristomala huden.

Pyoderma gangrenosum är en speciell typ av sår med underminerad inflammatorisk kant, ofta mycket smärtsamma.

Orsak

Psoriasis kan aktiveras efter kirurgi eller som ett resultat av mekanisk irritation från stomibandaget.

Pyoderma gangrenosum kan ofta relateras till aktiv inflammatorisk tarmsjukdom.

Behandling

Då man misstänker predisponibel sjukdom som grundorsak till besvären, bör patienten remitteras till dermatolog för behandling med steroider. Byte till tvådelsbandage kan vara lämpligt för att minska bytesintervallen.

Förebyggande

Vid upptag av anamnes är det viktigt att ta reda eventuella hudsjukdomar. Konvexitet ökar risken för Pyoderma gangrenosum. Använd aldrig konvexitet slentrianmässigt!