Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Hudkomplikationer - Ulcererad

Fakta

Hudskada som engagerar djupare liggande vävnad. Detta kan ses vid Pyoderma gangrenosum men även vid andra sårbildningar vid stomi.

Orsak

Orsaken kan vara tryck av konvexitet eller mycket svår läckageskada.

Behandling

Ofta används hydrofiberförband som täckts av hydrokolloid under stomiplattan. Det kan vara lämpligt att byta till tvådelsbandage för att minska bytes intervallet. Om skadan förmodas vara orsakad av tryck från konvexitet bör man överväga byte till annat stomibandage.