Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Länkar

  • Förbund och föreningar:

ILCO - Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade

www.ilco.nu

RMT-Riksförbundet för Mag- ochh Tarmsjuka

www.magotarm.se

Sveriges Läkarförbund

www.slf.se

Sverige Kommuner och Landsting

www.skl.se

Vårdförbundet

www.vardforbundet.se

European Association of Coloproctology

www.escp.eu.com

Svensk sjuksköterskeförening

www.swenurse.se

WebWocNurse - Wound - Ostomy - Continence

www.webwocnurse.com

Svensk Förening för Kolorektal Kirurgi (SFARK)

www.svenskkirurgi.se

Svensk Kirurgisk Förening

www.svenskkirurgi.se

RSU - Riksföreningen för Sjuksköterskor inom Urologi

www.rsu.se

EAUN - European Association of Urological Nurses

www.uroweb.org

WCET - World Council of Enerostomal Therapists

www.wcetn.org

International Council of Nurses

www.icn.ch

UTF Nordic - mötesplats uroterapeuter i Norden

www.utfnordic.com

  • Läkemedel och förbrukningsartiklar:

Läkemedelsverket

www.lakemedelsverket.se

Fass - Kunskap om Läkemedel

www.fass.se

Apoteket

www.apoteket.se

Hjälpmedelsinstitutet

www.hi.se

Försäkringskassan

www.forsakringskassan.se

Tandvårds- och läkemedelsförmånsnämnden

www.tlv.se

  • Sjukvård och hälsa:

Institut för hälso- och sjukvårdsekonomi

www.ihe.se

Socialstyrelsen

www.socialstyrelsen.se

Sjukvårdsrådgivningen

www.sjukvardsradgivningen.se

SBU - Kunskapscentrum för hälso- och sjukvården

www.sbu.se

  • Diverse:

Föreningen för Kunskap om Urininkontinens och Blåsproblem

www.sinoba.se

The J-Pouch group

www.j-pouch.org

Portalen till svensk patientinformation

www.pion.se

Vårdverktyget

www.vardverktyget.se

Senast uppdaterad 2009-09-30