Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Matspjälkningen

Nedanstående information kan vara ett bra hjälpmedel vid undervisning av patienter och anhöriga.

Tiden ”munhåla - avföring” tar normalt ca 72 timmar. Under passagen genom matspjälkningskanalen tillsätts ungefär 10 liter vätska per dygn i form av dryck, saliv, mag-och tarmsaft, galla och bukspott. När avföringen lämnar kroppen innehåller den endast ca 150 ml vätska, så det mesta sugs upp av kroppen igen.

Matspjälkningen börjar redan i munhålan där födan sönderdelas när man tuggar den och saliven tillförs för att påbörja nedbrytningen och göra födan lättare att svälja. Att tugga med stängd mun är inte bara gott bordsskick utan gör dessutom att man sväljer ner mindre mängd luft som längre fram kan bli störande och besvärliga gaser i tarmen. 70% av luften i tarmen har vi svalt ner!

Födan transporteras sedan ner genom matstrupen till magsäcken.

I magsäcken lagras födan och blandas med magsaft som består av slem, saltsyra och enzymer. Genom samman- dragningar i magsäcken drivs födan nedåt i magsäcken medan enzymerna spjälkar proteinmolekylerna i mindre delar. När det blivit en lagom konsistens avges små portioner genom nedre magmunnen, till tarmen.

Tunntarmen är ca 5 m lång och delas in i tre delar. Tolvfi ngertarmen (duode-num), som är ca 30 cm lång, jejunum och ileum som delar på den åter- stående längden. I tunntarmen sugs de flesta näringsämnen upp som aminosyror, fettsyror, glykos, vitaminer och mineraler. Även en stor del av vätskan sugs upp här.

I tolvfingertarmen utsöndrar levern galla, som kan lagras i gallblåsan. Gallangör så att fettet blir vattenlösligt och kan fi nfördelas i tarminnehållet. Detta underlättar spjälkningen och upptagningen av fettet i tarmen.

Bukspottkörteln (pancreas) producerar dels insulin som går direkt till blodbanan, dels bukspott som utsöndras till tarmen via en gång i tolvfi ngertarmen.Bukspott innehåller enzymer för spjälkning av födan.

Tunntarmens slemhinna både utsöndrar tarmsaft och suger upp slutprodukterna. Slemhinnan är starkt veckad för att öka uppsugningsytan och är försedd med tarmludd (villi).Efter ca fyra timmar har allt maginnehåll passerat tunntarmen.

Tarminnehållet går över till tjocktarmen (colon), som är ca 1,5 m lång. Tjocktarmens huvudsakliga uppgift är att suga upp vätska, mineraler och speciella vitaminer. I tjocktarmen produceras slem för att underlätta transporten av tarminnehållet och för att skydda slemhinnan. I tjocktarmen fi nns en massa bakterier (ca 1,5 kg!) och det är normalt. De flesta bakterier är nyttiga. De medverkar i nedbrytnings- processen och framställer K-vitamin och vissa B-vitaminer.

Av: Stomiterapeut Ewa Törnblom, Ljungby lasarett. Publicerat i tidningen assistans nummer 2-2003.(Uppdaterad av Ewa Törnblom 2007-09-01)