Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Nekros

Fakta

Ischemi i/på stomiknoppen beror på lokal nedsättning av blodförsörjningen. Man talar om både partiell och total ischemi beroende på om delar eller hela stomin är drabbad. De första tecknen på ischemi är cyanos och en ödematös tarmslemhinna.

Om detta tillstånd fortgår så utvecklas en ischemisk nekros. Nekrosen kan vara både partiell eller total. Nekrosen är mörkblå/svart till färgen.

Orsak

Orsaken till ischemi/nekros kan vara en allt för snäv stomiöppning, förskjutningar av lagren i bukväggen eller på grund av drag på för kort tarmstump, vilket i sin tur leder till en stramning av mesenteriet med tillklämning av blodkärlen som följd.

Behandling

Vid partiell (delvis) nekros avvakta avstötning. Daglig inspektion av stomin och bedömning av kirurg.

Vid total nekros ska bedömning av kirurg göras för eventuell reoperation