Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Reservoarer

  • Bäckenreservoarprolaps (2006-10-30)

Kvinna född 1976 med ulcerös colit bäckenreservoaropererad för ett år sen, initialt fungerade tömning av reservoaren, men efter ett tag fick hon problem med att det sprutade runt hela toaletten. Skopi av reservoaren är helt normal men när hon sitter på toaletten så kommer bäckenreservoaren ut.Kirurgen som skoperade henne har aldrig sett något liknande. Min fråga är om någon träffat en patient med "bäckenreserovarprolaps". (Carin Innala)

Svar: Vi har haft två patienter här i Göteborg och det sägs ha funnits ett fall i Linköping. Det finns däremot inget omnämnt i litteraturen. Behandling är reoperation. (Ina Berndtsson)

  • Reservoar

Fråga: Kejsarsnitt eller inte? En patient (vi kallar henne Fröken B) hade tidigare ulcerös colit. 1998 födde fröken B barn den naturliga vägen och sprack då så illa att hon förstörde slutmuskulaturen. På grund av det måste hon nu ha en stomi i stället för en bäckenreservoar. Hur vanligt är detta? Händer det ofta att man tvingas föda normalt trots att man står inför en operation?

Svar: Allvarliga skador på ändtarmsöppningens slutmuskel drabbar mellan 1-3 % av kvinnor som vaginalförlöses. Skadorna är vanligast hos förstföderskor. Skadorna sys i samband med förlossningen men tyvärr så kommer ca hälften av de som drabbas ändå att få problem med avföringskontinens, antingen direkt i anslutning till förlossningen eller senare.

Huruvida man skall förlösas med kejsarsnitt eller föda normalt när man står inför en operation är svårare att svara på, här måste en individuell bedömning ske. Men jag tycker att man gott kan ta upp diskussionen med sin förlossningsläkare om man vet att man skall genomgå en operation för ulcerös colit och att bäckenreservoar är det alternativ man kommer att välja. Denna situation talar ju för ett kejsarsnitt. Mot detta måste dock vägas de risker och nackdelar som ett kejsarsnitt innebär. När det gäller människor som redan har en bäckenreservoar och som är gravida är det utifrån vår synpunkt att rekommendera att förlossningen sker med kejsarsnitt. Något som de flesta förlossningsläkare i Sverige tycks ha accepterat.

Tom Öresland,

Överläkare, docent Sahlgrenska Universitetssjukhuset (hämtat ur Coloplast assistans nr 2, 2001