Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Sårbehandling

 • Förband i sacrum

Fråga: Önskar tips om förband som sitter bra i sacrum. Trots att vi förstärker korvar sig förbandet och vi får byta oftare.

Svar: Ett bra sacrumförband som sitter bra är Allevyn sacrum. Såret bör då sitta mitt bak och ej för nära anus. Man kan duscha med förbandet som, om såret ej vätskar för mycket, kan sitta upp till en vecka.

Föreläsare: Eva Robertsson, Leg. sjuksköterska, Geriatriskt utvecklings centrum, Universitetssjukhuset MAS, Sårforum V 2002

 • Hyalofill

Fråga: När används Hyalofill och vilka erfarenheter har ni av detta förband?

Svar: För stillastående sår. Vi har i en del fall haft god erfarenhet. Det rekommenderas att om det ej hjälpt på 4 veckor är det ingen idé att fortsätta.Vi har dock i enstaka fall fortsatt och fått resultat.

Föreläsare: Carita Hansson, överläkare, Hudkliniken, SU/S, Sårforum V 2002

 • MRSA

Fråga: Ett sår som inte har några infektionstecken, men där det finns MRSA i såret, kan detta läka utan antibiotika?

Svar: Ja

Föreläsare:Helene Andersson, sårläkningsforum V 2002

 • MRSA – rutinodlas personal

Fråga: Rutinodlas personal som behandlat en patient med MRSA? Handskar, vilken sort? Klorhexidin, plastförkläde? Borde inte dessa rutiner alltid användas i förebyggande syfte på alla inneliggande patienter?

Svar: Det är vanliga, basala hygienrutiner som gäller, antingen det är MRSA eller andra patienter. Rock eller plastförkläde vid patientvård. Handskar vid handhavande av kroppsvätskor,

M-ytdesinfektion vid spill, vanligt rengöringsmedel vid slutstädning. Man kan använda antingen rock eller plastförkläde för at skydda arbetsrocken. Skyddsrocken skall slängas om den blivit våt eller minst en gång per dag.Ingen speciell sorts handskar behövs.

Se föreskrifter: www.smittskyddsenheten.nu

Föreläsare:Helene Andersson, sårläkningsforum V 2002

 • MRSA vanlig odling

Fråga: Får man fram MRSA på en vanlig odling?

Svar: Ja.

Föreläsare:Helene Andersson, sårläkningsforum V 2002

 • Operation enterokutan fistel

Fråga: När skall enterokutan fistel opereras?

Svar: Man skall sträva efter konservativ behandling så länge som möjligt och försöka undvika reoperationer de första tre månaderna postoperativt och helst skall man vänta upp till sex månader. Detta bland annat på grund av att det inflammatoriska svaret ger upphov till fibrinbildningar mellan organ vilket utgör tekniska svårigheter vid operation och utgör en ökad komplikationsrisk.

Föreläsare: Marie-Louise Ivarsson, Sjuksköterska, Tullinge vårdcentral, Distriktssköterskemottagning, Sårforum v 2002

 • Rengöra svårtläkta sår

Fråga: Skall man rengöra svårläkta sår med tvål och vatten? Kan det vara en fördel att använda Descutansvamp för att förhindra kontamination av hudflora?Kan grönsåpa användas?

Svar: Rengöring av ”kroniska” svårläkta sår med nytappat ljummet kranvatten rekommenderas, vattnet bör ha fått rinna en stund från kranen för att försäkra sig om att ej stillastående i kranen kunnat kontaminerats med bakterier. Mig veterligen finns inga bevis för att tvål skulle förbättra rengöringen av ”kroniska” sår. När man väl fått en bakterieflora i ett sår är den vanligen stationär och hudfloran brukar ej få fotfäste. Varför patienter får sårinfektioner vet man ej idag, man har ännu ej bevisat att det är ett stort antal bakterier eller nya bakterier som kommer in är orsaken. Detta är dock de teorier man arbetar efter.

Decutansvamp rekommenderas ej. Klorhexidin finns i svampen och kan orsaka allergier, inte bara kontaktallergier utan till och med anafylaktiska reaktioner finns rapporterade. Vidare riskerar man att få toxiska reaktioner från öppna sår, dessa desinfektionsmedel är framtagna för desinfektion av huden. Såpa rekommenderas ej heller, då såpa innehåller kolofoniumsläktingar (finns i kåda, viss häfta etc.) och kan ge allergier och eksem.

Föreläsare: Carita Hansson, överläkare, Hudkliniken, SU/S, Sårforum V 2002

 • Silverkompresser

Fråga: När skall silverkompresser användas?

Svar: Silverkompresser finns numera av flera olika typer med olika indikationer. De flesta kom till Sverige under det senaste året och få personer som arbetar med sår har fått erfarenhet av dessa ännu. Det äldsta sårpreparatet med silver som vi har i Sverige är Actisorb plus med indikationen infekterade och illaluktande sår. De nyare silverkompresserna har indikationen stillastående sår eller infekterade sår. Om, när och i så fall hur ofta silver verkligen fungerar på kroniska sår vet vi ej idag. Tyvärr finns få kliniska studier gjorda. I en studie på brännskadad hud påskyndades re-epitelialiseringen. Man kan dock ej dra slutsatser att det fungerar på samma sätt på svårläkta ben-, fot- eller trycksår.Det är ännu för tidigt att uttala sig om när vi skall använda de nya silverkompresserna.

Föreläsare: Carita Hansson, överläkare, Hudkliniken, SU/S, Sårforum V 2002

 • Smärtlindring lokalt

Fråga: Vad skall man använda sig av vid smärtlindring lokalt, Xylokain eller EMLA, salva eller gel, och i så fall varför? Finns det något vetenskapligt belägg för att Xylokaingel 2 % ger fullgod anestesi?

Svar: Eftersom Xylokaingel 2 % är billigare än EMLA salva startar vi med Xylokain. Om detta går bra är alla nöjda. EMLA är effektivare – men dyrare. Xylokain salva 5 % är ej effektivare än gel 2 % beroende på basen som påverkar frisättningen av effektiv lidokain.Båda kan användas men på vår enhet har man ansett att gel 2 % är lättare att arbeta med. Finns inga vetenskapliga studier för Xylokain gel/salva för sår som ju funnits i många år, kunskapen bygger på erfarenhet. Samma firma Astra tillverkar både EMLA och Xylokain.

Föreläsare: Carita Hansson, överläkare, Hudkliniken, SU/S, Sårforum V 2002

 • Sårruptor

Fråga: Hur långt efter operation finns risk för sårruptur?

Svar: Risken för sårruptur finns till dess såret är fullständigt läkt, vilket är lite beroende på dess förutsättningar. Patienter med diabetes, cortisonbehandling etc. läker sämre. Om huden läker men muskelfascian brister så bildas ett postoperativt ärrbråck.

Referens: Review artikel , Cengiz Y, Israelsson LA,

Läkartidningen 2002 Jun 13;99(24):2742-4

Föreläsare: Marie-Louise Ivarsson, Sjuksköterska, Tullinge vårdcentral, Distriktssköterskemottagning, Sårforum v 2002

 • Uppluckrade sårkanter

Fråga: Uppluckrade sårkanter vad bör man använda där? Vi använder idag zinksalva men vi tycker att den blir hård och svår att får bort. Kan Cavilon ge risk för svamp?

Svar: Vi använder Natusan Zinksalva som ej innehåller lanolin eller parfym är billig och för det mesta lätt att få bort. Cavilon skyddar både frisk och lätt skadad hud. Det finns inga rapporter om att Cavilon kan ge risk för svamp. Min personliga uppfattning är att det troligen minskar risken.

Föreläsare: Carita Hansson, överläkare, Hudkliniken, SU/S, Sårforum V 2002