Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Stenos

FaktaFörträngning av stomiöppningen som kan uppstå på alla typer av stomier. Avföringen/ urinen får svårt att tömma sig. När den tömmer sig så tränger avföringen/ urinen in under plattan. Det kan komma stora mängder när den väl tömmer sig. Knipsmärtor.

OrsakKan uppstå i efterförloppet till en nekrotisk stomi.

Behandling I första skedet hjälp med bandage som är lämpligt samt dilatation med heagarstift av stomiterapeut. Operation, stomirevision eller eventuellt en ny stomi.