Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Stipendium

Du som är fullvärdig medlem i SSKR kan söka SSKR´s stipendier för fortbildning, konferens/kongress eller enskilt arbete inom stomi/kolorektal omvårdnad.

Vi beviljar inte stipendier för att delta i utbildningar/kongresser anordnade av enskilda företag.

Sökande ska bifoga motivering, meritförteckning samt kostnadsberäkning.

Styrelsen behandlar stipendieansökningar två gånger per år med sista ansökningsdagar: 15 februari och 15 september.

Beslut meddelas senast 1 månad efter sista ansökningsdatum.

Välkommen med Din stipendieansökan!

Stipendieansökan