Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Kontinenspropp

En kontinenspropp kan enbart användas av kolostomiopererade som har fast avföring och kan med fördel kombineras med irrigation. Den kan användas i stället för ett konventionellt stomibandage.

Irrigation är en metod där tarmen töms med ursköljning av vatten. Metoden erbjuds kolostomiopererade som har fast avföring och hela kolon kvar. Stomiterapeuten informerar och undervisar patienten i denna metod. Fördelar med irrigation är att patienten upplever en kontroll av sin tarmtömning och gasavgång. Ofta går det bra att använda ett mindre stomibandage som exempelvis en inkontinenspropp.

Kontinensproppen ordineras av läkare eller stomiterapeut. Proppen, som är fäst på en hudskyddsplatta, består av ett mjukt skummaterial som utvidgas i tarmöppningen och blockerar avföringen men låter gaser passera lukt- och ljudlöst genom ett filter.

  • Ta bort skyddspappret och för varsamt in proppen i stomin.
  • Tryck fast plattan. Efter en kort stund utvidgas proppen och tarmen hindras att tömma ut avföringen.
  • Proppen kan sitta som längst i 12 timmar, därefter kan en ny propp eller en vanlig påse sättas på. Om proppen tas ur för att tarmen behöver tömmas är det viktigt att tarmen tömmer sig helt innan en ny propp sätts in.

Källa: Vårdhandboken