Kom i kontakt med oss! info@sskr.nu

Tillbakadragen

Fakta

Stomin står inte ut tillräckligt mycket från hudnivån. Följden blir ofta bandageringssvårigheter.

Orsak

En tillbakadragen stomi kan ha sitt ursprung i dåligt löst vänsterflexur, nekros som fallit av eller rikligt med fett i buken som försvårar möjligheten att få fram tillräckligt med tarm.

Trots en bra stomiknopp kan stomin hamna i en grop pga hudveck och/eller kringliggande bukfett.

Behandling

Ofta behövs konvex platta för att därmed få fram tarmen lite mer. Tätningsringar eller pasta kan komplettera bandageringen genom att fylla ut den grop som bildas.

En annan möjlighet är att använda ett följsamt 1-delsbandage som följer magens konturer.